พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานราชยาน และราชพาหนะ อัญเชิญมาจัดแสดงในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ต่อคณะผู้จัดงาน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน อย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานราชยาน และราชพาหนะ จำนวน 3 คันแก่คณะผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 อัญเชิญมาจัดแสดงใน งานฯ โดยได้จัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคณะผู้จัดงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คณะผู้ร่วมแสดงงานฯ คณะสื่อมวลชน รวมไปถึงประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมชมงาน อย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอประทานอนุญาตนำเสนอถึงพระราชยานและราชพาหนะ ทั้ง 3 คัน ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 อัญเชิญมาจัดแสดงในงานฯ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

รถเทียมม้าสําหรับการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีต่าง ๆ ในยุคสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์

ประจำการตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2495 – 2500

ประจำการตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2495 – 2500