PROMOTION VIAUTO BOMA

ฟรี ประกันชั้น 1 
ฟรี รับประกันคุณภาพตัวรถ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนนานถึง 8 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร