PROMOTION KIA

ข้อเสนอพิเศษในโอกาสเปิดตัว The Kia EV5 รถเอสยูวีขนาดกลาง ไฟฟ้า 100% ที่ให้ความอเนกประสงค์เต็มรูปแบบรุ่นแรกในไทย:

 • ราคาพิเศษช่วงเปิดตัวสำหรับการจองในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรี อุปกรณ์ Kia Home Charger 1 ชุด (กำลังไฟฟ้า 7 หรือ 22 กิโลวัตต์ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์) และฟรี ค่าติดตั้ง Kia Home Charger ให้กับลูกค้า
 • การรับประกันคุณภาพตัวรถ 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
 • การรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ (High-Voltage Battery) 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร

โปรโมชันสำหรับ Kia EV9 

 • ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ (ต้นงวด) 1.79% พร้อมดาวน์ 25% สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 2 ปี
 • ฟรี อุปกรณ์ Kia Home Charger 1 ชุด และฟรี ค่าติดตั้ง Kia Home Charger ให้กับลูกค้า
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ (ค่าแรงและค่าอะไหล่) ตลอด 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
 • การรับประกันคุณภาพตัวรถ 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
 • การรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ (High-Voltage Battery) 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร